Při použití objednávkového formuláře na www.ukotle.cz  nebo www.horninicecky.eu není zapotřebí zasílat tuto objednávku
 
Penzion U KOTLE s.r.o.
Praha 4 Na Líše 1231 , 141 00
 
Lokalita pobytu : Krkonoše – Horní Mísečky 137
Rezervace jen na tel : 604 352 457 , email : ukotle@centrum.cz
Penzion tel.: 499 523 220

OBJEDNÁVKA POBYTU

Termín
…………………………………………………………………………………………….
(v zimní sezóně je nástupní i poslední den neděle, pokud není dohodnuto jinak)
Objednatel     
Příjmení a jméno ………………………………….    rodné číslo ……………………..
Spolucestující
Příjmení a jméno ………………………………….    rodné číslo ……………………..
………………………………….    rodné číslo ……………………..
………………………………….    rodné číslo ……………………..
………………………………….    rodné číslo ……………………..
………………………………….    rodné číslo ……………………..Celkem osob …………….. z toho dětí ……………. polopenze ……… plná penze ……..x
Kontaktní adresa ……………………………………………………………………………….
Telefon domů ……………………………… do zaměstnání ……………………………….
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se všeobecnými podmínkami ubytování v
Penzionu U KOTLE v Horních Mísečkách 137 a že s těmito podmínkami souhlasím a to i  jménem všech výše uvedených osob, které mě zplnomocnili k jejich prohlášení.
Datum …………………….. Podpis objednatele ……………………………….
 
Komentář : pro potvrzení objednávky pobytu vás prosíme o vyplnění výše uvedených údajů v libovolném pořadí . Objednávku nám zašlete na adresu Penzion U Kotle s.r.o Praha 4 Na Líše 1231 PSČ : 141 00 nebo proveďte objednání pomocí emailu či našich WWW. email : ukotle@centrum.cz .
Po obdržení kalkulace prosíme o potvrzení akceptace. 
 
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
l.

Smluvní vztah mezi objednatelem a penzionem se řídí ustanovením občanského a
obchodního zákoníku , pokud není upraven těmito všeobecnými podmínkami ubytování.
2.
Na základě telefonické resp emailové objednávky zákazníka zasílá rezervační oddělení kalkulaci ceny pobytu a platební podmínky zákazníkovi.
Zákazníkovi je rezervován pokoj na základě této rezervace cca 4 – 7 pracovních dní. V této době zákazník dle platebního kalendáře skládá zálohu na pobyt bankovním převodem či složením na učet Penzionu U Kotle : 199271420227/0100 s vyznačeným jména popřípadě variabilním symbolem svého rodného čísla. Nedoporučujeme platit složenkou.
Teprve po obdržení platby na účet penzionu je zákazníkovi pokoj závazně rezervován.
Součástí ubytování v penzionu je stravování formou polopenze (snídaně, večeře) nebo
plné penze (snídaně, obědy, večeře). Snídaně je většinou nabízena formou švédského stolu, večeře resp. oběd formou výběru ze 2.jídel.
Začátek pobytu je vždy po dohodě, týdenní zimní pobyty mají nástup v neděli po 15.00 hod pokud není dohodnuto jinak. Ukončení pobytu ( uvolnění pokoje ) je do 10.00 hod v den odjezdu. Změny je možné požadovat při rezervaci pobytu. Při nástupu pobytu je nutné předložit doklad o zaplacení zálohy resp. Platby.
Plná cena pobytu musí být uhrazena nejpozději 60.dní před nástupem.
 
3.
 

Doprava z parkoviště do penzionu :

 

Doprava z parkoviště Horní Mísečky ( nástup na sjezdovky Ski areálů Medvědín ) je cca 750 – 800 m po vrstevnici. Tato doprava je zajišťována pracovníkem penzionu na základě přání klientů.

V den příjezdu a odjezdu klienta u týdenních pobytů je doprava sněžným skútrem součástí ceny pobytu .

V ostatní dny pobytu jsou klienti dopravováni na základě dohodnutého času na sjezdovky Ski areálů Medvědín a zpět na základě dohody.

Cena dopravy viz. ceník.

 
4.

Zrušení rezervace : Zákazník má právo, zrušit závaznou rezervaci do 40.dnů před započetím pobytu a v tomto případě mu bude vrácena záloha v plné výši po odečtení administrativních nákladů . Při zrušení závazné rezervace do 20.dnů před započetím objednaného pobytu bude zákazníkovi účtován storno poplatek ve výší 50% z ceny pobytu .Při zrušení závazné rezervace po této lhůtě je výše storno poplatku 100% z ceny pobytu
 V případě předložení lékařského potvrzení o onemocnění klientů je na uvážení vedení penzionu rozhodnout o výši storno poplatku resp. nabídnutí náhradního termínu klienta.

 

5.

Cena za ubytování:

dle platného ceníku daného období
 
Tyto podmínky vstoupily v platnost dnem 7.9.2009.
Penzion U KOTLE s. r. o.

www.ukotle.cz